ÁSZF

Az internet alapú kereskedelmi rendszer Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Az ÁSZF főbb pontjai:

1. Bevezetés
2. Szolgáltató adatai
3. Általános tudnivalók, feltételek
4. Személyes vásárlási lehetőség igénylése a szolgáltató üzletében
5. Megrendelés kiszállítással
6. Elállási jog
7. Kellékszavatosság
8. Termékszavatosság
9. Jótállás
10. Adatvédelem
11. Felelősségi nyilatkozat
12. Jogérvényesítési lehetőségek
13. Digitális tartalom értékesítése
14. Megfelelés a Rendelet szabta tájékoztatási kötelezettségeknek
15. Hulladékkezelés
16. Egyéb feltételek

1.számú melléklet - Elállási nyilatkozat-minta

2.számú melléklet - A webáruház korábbi Általános Szerződési Feltételei

1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Megaram Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a www.megaram.hu internetes oldalon elérhető elektronikus kereskedelmi rendszer (a továbbiakban Webáruház) üzemeltetője, illetve a rendszer szolgáltatásait igénybe vevő, rendelési igényt (továbbiakban: rendelés) leadó felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Megaram Elektronikai Kereskedelmi és Szerviz Kft. (rövid név: Megaram Kft.)
Székhely és levelezési cím: 6500 Baja, Szabadság u. 26.
Adószám: 11036179-2-03
Alapítva: 1994.04.15
Fő tevékenység: Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Cégjegyzék szám: 03-09-102979
Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt.)
Pénzforgalmi szám: 10402513-25114454-00000000

Ügyfélszolgálat:
Név: Megaram Kft. - Számítás- és Irodatechnikai Szaküzlet
Cím: 6500 Baja, Szabadság u. 26.
Telefon/fax: +36/79/424-612
E-mail: info@megaram.hu
Nyitva tartás: Hétköznapokon 8.00-17.00; Szombaton 9.00-12.00

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
GPS koordináták: 47.461639, 19.052653
Postacím: 1519 Budapest Pf. 320
Központi telefonszámok: 36-1-452 1400; 36-1-470 6400
Központi faxszám: 36-1-452 1401
Weblap: www.t-systems.hu
Telephely:
T-Systems Magyarország Zrt.
Adatközpont Budapest
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
E-mail: info@t-systems.hu

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

3.1 A Szolgáltató a Webáruházat kiskereskedelmi üzletében történő értékesítésének elősegítésére illetve az ország egyéb területeiről beérkező megrendelői igények kielégítésére és lebonyolítására hozta létre.

3.2 A Webáruház oldalainak és szerződéseinek nyelve: magyar

3.3 A www.megaram.hu nyilvános internetes oldal, a szolgáltatások döntő többsége regisztráció nélkül is elérhető. A rendszer megrendelés leadásához sem követeli meg a regisztrációt. Regisztráció nélküli megrendelés leadásakor csak a létrejövő szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatok kerülnek rögzítésre a rendszerben, és nem jön létre regisztrált Felhasználó. Regisztráció nélkül minden későbbi megrendeléskor szükségessé válik a felhasználói adatok újbóli megadása. Regisztrációra bárki jogosult a Használati útmutatóban leírt módon.

3.4 A Webáruház használatának részletes leírása a Használati útmutatóban található.

3.5 Felhasználónak megrendelés leadása előtt a Pénztár oldalon nyilatkoznia kell a Webáruház működésére vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Webáruház szabályzatait bármikor, a Felhasználóknak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Szolgáltató a szabályzók módosítása esetén a változásokra a portál nyitóoldalán felhívja a Felhasználók figyelmét.

3.6 A Felhasználók a termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit már a Megrendelői igénylap elküldését megelőzően megismerhetik a termék adatlapján. A termékek részletes tulajdonságait a melléjük csomagolt használati utasítás tartalmazza. Amennyiben a Felhasználónak a termékek minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, készséggel állunk rendelkezésükre.

3.7 A Felhasználók az elektronikus kereskedelmi rendszerben az alábbi igényeiket jelezhetik a Szolgáltató felé:
3.7.1 Személyes vásárlási lehetőség a Szolgáltató üzletében
Felhasználói igény elküldése a kiválasztott termékek a Szolgáltató kiskereskedelmi üzletében történő személyes megtekintésére, kipróbálására és esetleges megvásárlására.
3.7.2 Megrendelés kiszállítással
Felhasználói igénylap kitöltése és elküldése a kiválasztott termékek kiszállítással történő megrendelésére.

3.8 A Webáruházban csak termékek megrendelésre van lehetőség, a Szolgáltató szolgáltatásainak megrendelésére a Webáruház nem vehető igénybe.

3.9 A Szolgáltató nem csatlakozott semmilyen magatartási kódexhez, így ezek szabályait sem tekinti magára nézve kötelezőnek.

4. SZEMÉLYES VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG IGÉNYLÉSE A SZOLGÁLTATÓ ÜZLETÉBEN

4.1 Személyes vásárlási lehetőség igénylésének feltételei
A Szolgáltató a megrendelés elfogadása és visszaigazolása esetén vállalja, hogy a visszaigazolt időintervallumban a Felhasználó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a kiválasztott termékeket az üzletében, szállítási költség mentesen vehesse át.

Személyes vásárlási lehetőség igény (a továbbiakban Megrendelés) esetén szerződés jön létre a Felek között amennyiben a Szolgáltató elfogadja és visszaigazolja a Felhasználó (személyes vásárlási lehetőséggel történő megrendelést igénylő Felhasználó a továbbiakban: Megrendelő) vételi ajánlatát.
A szerződés létrejötte a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget eredményez.
A kiszállítással történő árurendelések esetén, amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül a távollevők között kötött szerződéseket szabályozó 45/2014 (II.26.) (II. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak az irányadóak.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban ÚPtk.) 8.1 § (1) bekezdése értelmében Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek minősülnek. Az ÚPtk-ban meghatározásra került szűkítő értelmezés miatt így jogi személy (pl. egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, költségvetési szerv, önkormányzat, polgármesteri hivatal, köztestület, közalapítvány, egyesület, alapítvány, egyház stb.) már nem köthet fogyasztói szerződést egy vállalkozással, így ilyen szerződések esetében nem kell alkalmazni a Korm. rendelet rendelkezéseit.
A Szolgáltató üzletében történő személyes áruátvétel esetén a Felhasználót szállítási költség nem terheli.

4.2 Személyes vásárlási lehetőség igénylésének módja
Személyes vásárlási lehetőség igénylésére a Használati útmutatóban részletesen leírt módon - a termékek kiválasztását és kosárba helyezését követően - a Pénztár menüben van lehetőség a "Személyes vásárlási lehetőség az üzletünkben" igény kiválasztásával. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadását követően - a Webáruház Általános szerződési feltételeinek, Adatvédelmi és Jogi nyilatkozatának elolvasását és elfogadását visszaigazolva - az "Rendelés elküldése" gombra kattintva küldheti el a Felhasználó a rendelési igényét, mint vételi ajánlatot a Szolgáltatónak.
Ismételten felhívjuk a Megrendelők figyelmét arra, hogy a vételi ajánlat elküldése, annak a Szolgáltató által történő elfogadása és visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget von maga után!

4.3 A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamat során a megrendelés elküldéséig bármikor javítani tudja.
A megrendelendő termékek mennyisége a Kosár oldalon változtatható, illetve a termék teljesen törölhető is.
A Pénztár oldalon a megrendelés összes lényegi adata egyszerre látható:
Ellenőrizhető a kiválasztott termékek megnevezése, nettó és bruttó egységára, a kért mennyiség és a bruttó összesen, valamint a kiválasztott termékek bruttó összára is. Ezen adatokban történő változtatásra a „Kosár szerkesztése” gomb aktiválásával a Kosár menüben van lehetőség.
A Pénztár oldalon ezeken kívül szerepel az Átvétel és a Fizetés kiválasztott módja. A vonatkozó pipák áthelyezésével mindkettő szabadon módosítható.
Az Átvételi mód választásának megfelelően a vonatkozó Szállítási költség azonnal aktualizálódik.
A Felhasználó a „Fizetendő összesen” sorban láthatja a megrendelésének a szállítási díjjal növelt, fizetendő bruttó összértékét.
A Rendelési adatok menüpontban a Kapcsolatartói adatok, Számlázási adatok és Szállítási adatok szabadon kitölthetőek és módosíthatóak.

4.4 A Felhasználói igény beérkezésének visszaigazolása
Az igény beérkezését követően a Szolgáltató késedelem nélkül - de legfeljebb 48 órán belül - visszaigazoló e-mail üzenetet küld a Felhasználónak. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által az igénylőlapon megadott adatokat, a megrendelés azonosítóját, dátumát, a kiválasztott termékek nevét, mennyiségét, a termékek árát és az összeállított csomag végösszegét. Ez az e-mail tartalmazza ezeken kívül a Korm. rendelet által előírt, előzetes tájékoztatás körében meghatározásra került információk egy részét is tartós adathordozón (ebben az esetben elektronikus levélben).
Ez az automatikusan megküldött e-mail még csak az igény rendszerbe történő beérkezését és rögzítését igazolja. Kérjük a Felhasználókat, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mailt 48 órán belül nem kapják meg vagy abban hibát észlelnek, úgy azt jelezzék Ügyfélszolgálatunknak.
Amennyiben a visszaigazoló e-mail egyáltalán nem, vagy csak a vételi ajánlat elküldésétől számított 48 órán túl érkezik meg, úgy a Felhasználó jogosult elállni a vételi ajánlatától.

4.5 A Megrendelés / vételi ajánlat elfogadása, módosítása, visszautasítása, szerződés létrejötte
A Szolgáltató a vételi ajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról egy következő e-mailben értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát változtatás nélkül elfogadja, a Felek között létrejön a szállítási szerződés. A jogügylet a Webáruház érvényes Általános Szerződési Feltételeinek megfelelő tartalmú, magyar nyelvű, írásban megkötött szerződést hoz létre.

A vételi ajánlat elfogadása esetén a visszaigazolás, a megrendelés adatain kívül, tartalmazza a kiválasztott termékek üzlethelyiségben történő átvételi lehetőségének várható időpontját és árát. Bizonyos esetekben egyedi elbírálás alapján a Szolgáltató a visszaigazolást megerősítendő, telefonon történő egyeztetéshez kötheti a megrendelés teljesítését.
A megrendeléseket (megkötött szerződéseket) elektronikus rendszerünkben 5 évig tároljuk (iktatjuk), a vásárló kérésére azokat a megadott időtartamban vissza tudjuk keresni.

Nem jön létre automatikusan a szerződés az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Szolgáltató a vételi ajánlatban szereplőket csak változtatásokat követően tudja elfogadni. (Ilyen eset állhat elő a vételi ajánlat elküldése és a visszaigazolás közötti időben bekövetkezett típusváltásokkor, jelentősebb árváltozásokkor, termékek hiánycikké válásakor vagy piaci kifutásakor.)
 • amennyiben a Szolgáltató által vállalt szállítási határidő legalább 7 nappal meghaladja a vételi ajánlatban szereplő termékek közül, az ajánlat elküldésekor a termék adatlapokon megadott leghosszabb várható szállítási határidejét

A felsorolt esetekben a Szolgáltató módosított ajánlatot küld a Megrendelőnek.
Szállítási szerződés csak abban az esetben keletkezik, amennyiben a Megrendelő nyilatkozik a megváltozott feltételek elfogadásáról.
A Szolgáltató a Webáruházban csak háztartásokban szokásos mennyiségekre vonatkozó Felhasználói igényeket szolgál ki.
A Szolgáltató a nettó 500.000Ft feletti összegű vételi ajánlatokat ajánlatkérésnek tekinti és egyedi árajánlatot készít a Felhasználó részére.

A Szolgáltató elemi üzleti érdeke a Felhasználói igények minél szélesebb körének kielégítése, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor a Szolgáltató valamilyen okból nem tud eleget tenni a felmerülő igényeknek.
A Szolgáltató jogosult a Megrendelő vételi ajánlatának indoklás nélküli visszautasítására, mely esetben nem jön létre szállítási szerződés a Felek között.

4.6 A Felek elállása a szállítási szerződéstől
Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a szerződéskötést követően a terméket a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett neki fel nem róható okból nem tudja leszállítani a Megrendelőnek, azzal, hogy más hasonló termék felajánlása mellett az akadályoztatás okáról a Megrendelőt tájékoztatni köteles. Ilyen esetekben a Szolgáltató köteles a Megrendelő számára az általa korábban már megfizetett díjat vagy előleget soron kívül visszafizetni.
A Felhasználó elállási jogát a jelen ÁSZF 6. pontja szabályozza részletesen.

4.7 Értesítés a kiválasztott termékek megérkezéséről
Amennyiben a Szolgáltató üzletében a Felhasználói igény beérkezésekor rendelkezésre állnak a megrendelt termékek, úgy a Szolgáltató erről már az igény elfogadását visszaigazoló e-mailben, ellenkező esetben pedig azok megérkezését követően egy következő e-mailben értesíti a Felhasználót.

4.8 Foglalás, a foglalás időtartama, igény törlése
A megrendelt termékeket a Szolgáltató a Felhasználó által igényelt mennyiségben foglalásba helyezi. Szolgáltató a foglalást a Felhasználó termékek megérkezéséről való, e-mailben történt kiértesítését követő 3 munkanapon tartja fenn. Amennyiben a Felhasználó ezen idő alatt nem él az általa igényelt lehetőséggel, úgy a Szolgáltató törli az igényt és a foglalást. A törlésről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

4.9 Árak
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett pénzösszeg, amely ha nincs külön jelölve, már az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a Webáruházban téves ár jelenik meg. Különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő irreális árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, de a visszaigazolásában felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Felhasználó következmények nélkül elállhat a vásárlási igényétől.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Webáruházban található termékek listáját és árait azzal a kitétellel, hogy a módosítás az oldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és ezen változtatások nem érintik a már megkötött szerződéseket.
A Webáruházban megadott árak és készletinformációk folyamatosan frissülnek a piaci és beszállítói árak és készletek változásának megfelelően, ugyanakkor a Szolgáltató törekszik arra, hogy a kiskereskedelmi üzletében feltüntetett árak lehetőségekhez mérten egyezzenek meg a Webáruházban megadott árakkal.
Mivel a Szolgáltató számára jelenleg még nem megoldható a kiskereskedelmi üzletben kihelyezett termékek akár napi többszöri átárazása, így a Szolgáltató olyan árpolitikát alkalmaz, amely minden esetben a vásárlót hozza előnyös helyzetbe olymódon, hogy a Szolgáltató által automatikusan kiküldött visszaigazoláson szereplő ár, illetve az üzletben az adott termékre kihelyezett árak alacsonyabbikán számlázza ki az adott terméket a Felhasználó részére. 
Szolgáltató nem minden terméke érhető el a Webáruházon keresztül.

4.10 Fizetési módok
A Felhasználó vásárlási döntése esetén szabadon választhat az üzlet által felkínált fizetési módokból:

 • Bankkártyás fizetés a megrendelés leadásakor
 • Előre átutalás
 • Készpénzes fizetés áruátvételkor a Szolgáltató üzletében
 • Bankkártyás fizetés áruátvételkor a Szolgáltató üzletében
 • Átutalásos fizetés a teljesítést követően (csak szerződött Felhasználóink részére)

4.10.1 Bankkártyás fizetési a megrendelés leadásakor
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban.

A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, és Maestro típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát.


5. MEGRENDELÉS KISZÁLLÍTÁSSAL

5.1 Megrendelés kiszállítással igénylésének feltételei
Megrendelés kiszállítással Felhasználói igény (a továbbiakban Megrendelés) esetén szerződés jön létre a Felek között amennyiben a Szolgáltató elfogadja és visszaigazolja a Felhasználó (kiszállítással történő megrendelést igénylő Felhasználó a továbbiakban: Megrendelő) vételi ajánlatát.
A szerződés létrejötte a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget eredményez.
A kiszállítással történő árurendelések esetén, amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül a távollevők között kötött szerződéseket szabályozó 45/2014 (II.26.) (II. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak az irányadóak.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban ÚPtk.) 8.1 § (1) bekezdése értelmében Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek minősülnek. Az ÚPtk-ban meghatározásra került szűkítő értelmezés miatt így jogi személy (pl. egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, költségvetési szerv, önkormányzat, polgármesteri hivatal, köztestület, közalapítvány, egyesület, alapítvány, egyház stb.) már nem köthet fogyasztói szerződést egy vállalkozással, így ilyen szerződések esetében nem kell alkalmazni a Korm. rendelet rendelkezéseit.
A Szolgáltató kiszállítási igényt csak belföldi (magyarországi) szállítási cím esetén teljesít, külföldi szállítási cím esetén az igény elutasításra kerül.

5.2 A kiszállítással történő megrendelés igénylésének módja
A kiszállítással történő megrendelés igénylésére a Használati útmutatóban részletesen leírt módon - a termékek kiválasztását és kosárba helyezését követően - a Pénztár menüben van lehetőség a "Megrendelés kiszállítással" igény kiválasztásával. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadását követően - a Webáruház Általános szerződési feltételeinek, Adatvédelmi és Jogi nyilatkozatának elolvasását és elfogadását visszaigazolva - az "Igény elküldése" gombra kattintva küldheti el a Felhasználó a rendelési igényét, mint vételi ajánlatot a Szolgáltatónak.
Ismételten felhívjuk a Megrendelők figyelmét arra, hogy a vételi ajánlat elküldése, annak a Szolgáltató által történő elfogadása és visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget von maga után!

5.3 A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamat során a megrendelés elküldéséig bármikor javítani tudja.
A megrendelendő termékek mennyisége a Kosár oldalon változtatható, illetve a termék teljesen törölhető is.
A Pénztár oldalon a megrendelés összes lényegi adata egyszerre látható:
Ellenőrizhető a kiválasztott termékek megnevezése, nettó és bruttó egységára, a kért mennyiség és a bruttó összesen, valamint a kiválasztott termékek bruttó összára is. Ezen adatokban történő változtatásra a „Kosár szerkesztése” gomb aktiválásával a Kosár menüben van lehetőség.
A Pénztár oldalon ezeken kívül szerepel az Átvétel és a Fizetés kiválasztott módja. A vonatkozó pipák áthelyezésével mindkettő szabadon módosítható.
Az Átvételi mód választásának megfelelően a vonatkozó Szállítási költség azonnal aktualizálódik.
A Felhasználó a „Fizetendő összesen” sorban láthatja a megrendelésének a szállítási díjjal növelt, fizetendő bruttó összértékét.
A Rendelési adatok menüpontban a Kapcsolatartói adatok, Számlázási adatok és Szállítási adatok szabadon kitölthetőek és módosíthatóak.

5.4 A Megrendelés/vételi ajánlat beérkezésének automatikus visszaigazolása
Az igény beérkezését követően a Szolgáltató késedelem nélkül - de legfeljebb 48 órán belül - visszaigazoló e-mail üzenetet küld a Felhasználónak. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által az igénylőlapon megadott adatokat, a megrendelés azonosítóját, dátumát, a kiválasztott termékek nevét, mennyiségét, a termékek árát, a várható szállítási költséget és a megrendelés összértékét.
Ez az e-mail tartalmazza ezeken kívül a Korm. rendelet által előírt, előzetes tájékoztatás körében meghatározásra került információk egy részét is tartós adathordozón (ebben az esetben elektronikus levélben).
Ez az automatikusan megküldött e-mail még csak az igény rendszerbe történő beérkezését és rögzítését igazolja. Kérjük a Felhasználókat, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mailt 48 órán belül nem kapják meg vagy abban hibát észlelnek, úgy azt jelezzék Ügyfélszolgálatunknak.
Amennyiben a visszaigazoló e-mail egyáltalán nem, vagy csak a vételi ajánlat elküldésétől számított 48 órán túl érkezik meg, úgy a Felhasználó jogosult elállni a vételi ajánlatától.

5.5 A Megrendelés / vételi ajánlat elfogadása, módosítása, visszautasítása, szerződés létrejötte
A Szolgáltató a vételi ajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról egy következő e-mailben értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát változtatás nélkül elfogadja, a Felek között létrejön a szállítási szerződés. A jogügylet a Webáruház érvényes Általános Szerződési Feltételeinek megfelelő tartalmú, magyar nyelvű, írásban megkötött szerződést hoz létre.
A vételi ajánlat elfogadása esetén a visszaigazolás, a megrendelés adatain kívül, tartalmazza a szállítás várható időpontját is. Bizonyos esetekben egyedi elbírálás alapján a Szolgáltató a visszaigazolást megerősítendő, telefonon történő egyeztetéshez kötheti a megrendelés teljesítését.
A megrendeléseket (megkötött szerződéseket) elektronikus rendszerünkben 5 évig tároljuk (iktatjuk), a vásárló kérésére azokat a megadott időtartamban vissza tudjuk keresni.

Nem jön létre automatikusan a szerződés az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Szolgáltató a vételi ajánlatban szereplőket csak változtatásokat követően tudja elfogadni. (Ilyen eset állhat elő a vételi ajánlat elküldése és a visszaigazolás közötti időben bekövetkezett típusváltásokkor, jelentősebb árváltozásokkor, termékek hiánycikké válásakor vagy piaci kifutásakor.)
 • amennyiben a Szolgáltató által vállalt szállítási határidő legalább 7 nappal meghaladja a vételi ajánlatban szereplő termékek közül, az ajánlat elküldésekor a termék adatlapokon megadott leghosszabb várható szállítási határidejét
 • amennyiben a szállítási költség meghaladja a Webáruház által a Felhasználói igény véglegesítésekor előzetesen kikalkulált szállítási költséget

A felsorolt esetekben a Szolgáltató módosított ajánlatot küld a Megrendelőnek.
Szállítási szerződés csak abban az esetben keletkezik, amennyiben a Megrendelő nyilatkozik a megváltozott feltételek elfogadásáról.
A Szolgáltató a Webáruházban csak háztartásokban szokásos mennyiségekre vonatkozó Felhasználói igényeket szolgál ki.
A Szolgáltató a nettó 500.000Ft feletti összegű vételi ajánlatokat ajánlatkérésnek tekinti és egyedi árajánlatot készít a Felhasználó részére.

A Szolgáltató elemi üzleti érdeke a Felhasználói igények minél szélesebb körének kielégítése, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor a Szolgáltató valamilyen okból nem tud eleget tenni a felmerülő igényeknek.
A Szolgáltató jogosult a Megrendelő vételi ajánlatának indoklás nélküli visszautasítására, mely esetben nem jön létre szállítási szerződés a Felek között.

5.6 A Felek elállása a szállítási szerződéstől
Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a szerződéskötést követően a terméket a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett neki fel nem róható okból nem tudja leszállítani a Megrendelőnek, azzal, hogy más hasonló termék felajánlása mellett az akadályoztatás okáról a Megrendelőt tájékoztatni köteles. Ilyen esetekben a Szolgáltató köteles a Megrendelő számára az általa korábban már megfizetett díjat vagy előleget soron kívül visszafizetni.
A Felhasználó elállási jogát a jelen ÁSZF 6. pontja szabályozza részletesen.

5.7 Értesítés a megrendelt termékek megérkezéséről és a futárnak történő átadásáról
Amennyiben a Szolgáltató üzletében a Felhasználói igény beérkezésekor rendelkezésre állnak a kért termékek, úgy a Szolgáltató erről már az igény elfogadását visszaigazoló e-mailben, ellenkező esetben pedig azok megérkezését követően egy következő e-mailben értesíti a Felhasználót. 

5.8 Árak
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett pénzösszeg, amely ha nincs külön jelölve, már az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amelyekről a Szállítási díjak menüpontban tájékozódhat. A Webáruház a kiszállítási díjat az érvényben lévő díjszabás szerint a megrendelt termékek árának figyelembevételével a megrendelés feladása előtt automatikusan kiszámítja, azonban a rendszer nem képes a speciális díjszabási tételek figyelembevételére.
Eltérés származhat egyrészt a megrendelt termékek fizikai jellemzői miatt (nagy terjedelmű, nagy tömegű vagy törékeny stb.), másrészt normál díjszabástól eltérő Megrendelői igény alapján is (pl. szombati vagy esti kiszállítás)
A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a Webáruházban téves ár jelenik meg. Különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő irreális árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, de a visszaigazolásában felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Felhasználó következmények nélkül elállhat a vásárlási igényétől.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Webáruházban található termékek listáját és árait azzal a kitétellel, hogy a módosítás az oldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és ezen változtatások nem érintik a már megkötött szerződéseket.

5.9 Fizetési módok
A Felhasználó vásárlási döntése esetén szabadon választhat a Szolgáltató által felkínált fizetési módokból:

 • Bankkártyás fizetés a megrendelés leadásakor
 • Előre átutalás
 • Fizetés a futárnál készpénzben
 • Fizetés a futárnál bankkártyával
 • Átutalásos fizetés a teljesítést követően (csak szerződött Felhasználóink részére)

5.9.1 Bankkártyás fizetési a megrendelés leadásakor
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban.

A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, és Maestro típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát.


6. ELÁLLÁSI JOG

6.1 Elállási jog
A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) a benne meghatározott elállási jog biztosításával nyújt kiemelt védelmet a távollévők között és üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződések megrendelőinek tekintettel arra, hogy a Felek a szerződés megkötése érdekében kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaztak, így a vásárlónak a döntés meghozatala előtt nincs lehetősége a kiválasztott termék megtekintésére, kipróbálására, használatának megismerésére.
A Webáruházban történő árurendelés esetén távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre a Felek között, így amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül úgy meghatározott határidőn belül élhet a rendelet adta indoklás nélküli elállási jogával.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban ÚPtk.) 8.1 § (1) bekezdése értelmében Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek minősülnek. Az ÚPtk.-ban meghatározásra került szűkítő értelmezés miatt jogi személy (pl. egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, költségvetési szerv, önkormányzat, polgármesteri hivatal, köztestület, közalapítvány, egyesület, alapítvány, egyház stb.) nem köthet fogyasztói szerződést egy vállalkozással, így ilyen szerződések esetében nem kell alkalmazni a Korm. rendelet rendelkezéseit, így jogi személyiségű megrendelőket az indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.

6.2 Az elállási jog gyakorlásának határideje
A Fogyasztó az indoklás nélküli elállási jogát a rendeletben meghatározott határidőn belül érvényesítheti.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fogyasztó az elállási jogát
a) egy termék adásvételekor a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek átadása eltérő időpontban történik, az utoljára átadott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
c) több tételből vagy darabból álló termék adásvételekor, ha az egyes tételek vagy darabok átadása eltérő időpontban történik, az utoljára átadott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A Fogyasztó az elállási jogát a termék átvételét megelőzően, tehát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.3 A Szolgáltató tájékoztatása az elállási jogról
A Szolgáltató az elállási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének az alábbi módokon tesz eleget
a) ÁSZF 6. pontja az Elállási jog részletes ismertetésével
b) Elállási tájékoztató az ÁSZF-ben megadott szabályok gyakorlati ismertetésével
c) a Szolgáltató a Rendelet 18. §-ában meghatározott, a Fogyasztó számára, tartós adathordozón történő tájékoztatási kötelezettségének az elállási jog vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Felhasználói igény beérkezésének visszaigazolását tartalmazó e-mail üzenetben tesz eleget.

6.4 A Fogyasztó nyilatkozata az elállásról
A Fogyasztó az elállási szándékát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
A Fogyasztó elállási nyilatkozatát megteheti az 1. számú mellékletben megadott nyilatkozat-minta alapján is.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a 6.2 pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállásról jogát az e pontban megadottakkal összhangban gyakorolta.
A Szolgáltató a fogyasztói nyilatkozat megérkezését tartós adathordozón, e-mail üzenetben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak.

6.5 A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
6.5.1 Ha a Fogyasztó az előzőekben leírtaknak megfelelően eláll a távollevők között kötött szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
6.5.2 Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
6.5.3 Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
6.5.4 Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a 6.5.1 pontban meghatározott összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
6.5.5 A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni a részére utánvéttel visszaküldött csomagokat.

6.6 A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
6.6.1 Ha a Fogyasztó az ismertetett szabályoknak megfelelően eláll szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
6.6.2 A Fogyasztó a terméket lehetőleg sértetlen állapotban, csomagolással együtt köteles visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Fogyasztó köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Hiányosan visszakapott termék esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a hiányzó tételek árát a Fogyasztótól követelje, vagy amennyiben pótlásuk nem megoldható, úgy a termék visszavételét megtagadja.
6.6.3 A Fogyasztónak a terméket a Szolgáltató ügyfélszolgálatának a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott címére kell visszajuttatnia vagy visszaküldenie. A termék utánvéttel történő visszaküldésre nincs lehetőség.
6.6.4 A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
6.6.5 A visszaszállítás során a károkért a Fogyasztó felel, kérjük a kárveszély elkerülése érdekében a terméket megfelelően biztonságos, lehetőleg a gyári csomagolásban visszaküldeni.

6.7 Visszaküldött termék értékcsökkenése
A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Fogyasztó köteles a Szolgáltató értékcsökkenésből származó kárának megtérítésére, amennyiben az
1) a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered.
2) a termék nem megfelelő, használati utasításban megadottól eltérő, vagy gondatlan használatából ered, különös tekintettel a termékben és tartozékaiban bekövetkező sérülésekre és külsérelmi nyomokra.
3) bármilyen egyéb okból következik be, amelyekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az idő alatt, amíg a termék a Fogyasztó birtokában van, függetlenül attól, hogy az a Fogyasztó terhére róható vagy sem.
Ide tartoznak többek között az elemi csapásból, viharkárból, ellopásból, elállás esetén történő visszaszállításból származó károk.
4) a Fogyasztó nem szolgáltat vissza minden, eredetileg a termékhez mellékelt és a Fogyasztó által átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Hiányosan visszakapott termék esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a hiányzó tételek árát a Fogyasztótól követelje, vagy amennyiben pótlásuk nem megoldható és a termék használata vagy újbóli értékesítése ellehetetlenül, úgy akár a termék visszavételét is megtagadja.

6.8 Elállás esetén a Fogyasztóra háruló költségek
A Fogyasztót az elállási jogának gyakorlásával összefüggésben a 6.5.3, az 6.6.4 és az 6.7 pontokban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

6.9 A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A Fogyasztó nem gyakorolhatja a Rendelet szerinti elállási jogát
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó (Vásárló) a Szolgáltató (vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - a Kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. JÓTÁLLÁS

9.1. Milyen esetben érvényesíthető a vállalkozás jótállási kötelezettsége?

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (jótállásköteles termék) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Szolgáltató által értékesített termékek jelentős része tartós fogyasztási cikknek minősül az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsoroltak szerint, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.
A Szolgáltató illetve a gyártók bizonyos termékeikre a kormányrendeletben meghatározott időtartam felett, az általuk szabadon meghatározott időtartam és feltételek szerinti önkéntes jótállást biztosítanak.

A Szolgáltató a Webáruház termék adatlapjain közli az adott termékekre vonatkozó jótállási időt (Garancia) és feltételeket. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás, önkéntes jótállás részletes feltételeit és időtartamát legkésőbb a termék Felhasználónak történő átadásakor, a termék mellé adott garanciajegyen (jótállási jegyen) közli.
A jótállás esetleg az önkéntes jótállás időtartamáról és feltételeiről a Szolgáltató, legkésőbb a termék átadásakor csatolt jótállási jegyen nyújt tájékoztatást a Felhasználónak.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Felhasználó részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
A Felhasználó a teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) számított jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. A Felhasználó a jótállási igényét kizárólag a jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított bizonylat (számla vagy nyugta) bemutatásával érvényesítheti. A Szolgáltató kérésére a Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően a Felhasználó választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Felhasználó választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A jótállás az Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
Ha az Felhasználó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, vagy annak vételárát visszatéríteni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

9.3. Hol érvényesítheti a Felhasználó a jótállási igényét?
A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (Szolgáltató).
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (pl. országos garanciális szerviz) is érvényesítheti.
Amennyiben a javítási igény javítószolgálatnál is érvényesíthető, úgy annak neve, címe és elérhetőségei az adott termék garanciajegyén szerepelnek, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán is kérhető erre nézve információ.

9.4. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termékszavatosság és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettsége alól amennyiben bizonyítani tudja, hogy a hiba helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség, árvíz) okozta rongálódás, szakszerűtlen kezelés, a kezelési útmutatóban megadottól eltérő (pl. poros, nedves, hideg, meleg) környezetben való használat, hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, természetes kopás vagy természetes elhasználódás következménye.
Amennyiben a Szolgáltató vagy a garanciális javítószolgálat bizonyítani tudja, hogy a hiba nem tartozik a jótállás körébe, úgy jogosultak a hiba okának megállapításakor felmerült munkadíjuk felszámítására a meghirdetett díjtételeiknek megfelelő mértékben. Ilyen esetekben a jótállás körén kívül eső javítások elvégzésére a Felhasználó kérése és megrendelése esetén kerülhet sor.

10. ADATVÉDELEM

10.1 A Felhasználók személyes adatainak védelme a Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

10.2 A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával vagy elküldött Felhasználói igényével elismeri, hogy jelen ÁSZF, és a Webáruházi oldalakon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és azokat elfogadja, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

10.3. A Személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatban leírt feltételek szerint kezeli.

11. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházi oldalakon található termékjellemzők és termékfotók pontosak és a valóságnak mindenben megfelelőek legyenek, ugyanakkor a hiba lehetőségét kizárni nem tudjuk. A Megrendelők élhetnek kellékszavatossági igényükkel a Szolgáltató felé amennyiben a megrendelési döntésük a webáruházban megjelenített téves, vagy valóságnak nem megfelelő termékjellemzők és termékfotók alapján született.   
A megaram.hu oldalon megrendelés csak az áruház működésére vonatkozó ÁSZF elolvasását és elfogadását követően adható le. A megrendelést leadni kívánó Felhasználónak a Pénztár oldalon kell nyilatkoznia a weboldal ÁSZF-ének megismeréséről és elfogadásáról. Amennyiben az Általános szerződési feltételeit, a Jognyilatkozatát vagy az Adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató a jövőben módosítja, a változásokat a portál nyitóoldalán közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A Szolgáltató csak és kizárólag a hatályos jogszabályok által rá rótt kötelezettségeket vállalja az alábbi esetekben:

 • Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelem, kár, költség.
 • Adatvesztésből, szoftver-helyreállításból, állási időből a Megrendelőnél keletkezett károk, költségek, elmaradt haszon.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • A webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A weboldal használatából, használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből vagy meghibásodásából felmerülő vagyoni és nem vagyoni károk
 • A weboldal használatával összefüggésbe hozható, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, vagy az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából származó károk


12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. A Szolgáltató panaszügyintézése
Felhasználók/Megrendelők/Vásárlók/Fogyasztók a Webáruházzal összefüggő bármilyen panaszukkal, kifogásukkal (legyen az használattal, tartalommal, megrendeléssel, kiszállítással, fizetéssel, ügyintézéssel vagy bármilyen más tevékenységgel vagy szolgáltatással kapcsolatos) a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhatnak.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a jelen ÁSZF 2. Szolgáltató adatai pontjában találhatóak.
A hatályos jogszabályok értelmében Fogyasztó a Szolgáltatónak az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.
12.1.1 A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a 12.1.2 pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 12.1.2 pontban írtak szerint köteles eljárni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
12.1.2 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
12.1.3 A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
12.1.4 A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

12.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Felek vitájukat elsősorban békés úton próbálják rendezni, azonban ennek hiányában a Fogyasztó az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

12.2.1 Vásárlók könyvi bejegyzés
A vásárlók könyve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán/üzletében jól látható helyen elhelyezve bárki számára elérhető.
A vásárlók könyvi bejegyzésben szereplő panaszokat a Szolgáltató fő szabály szerint harminc napon belül köteles írásban megválaszolni.
A panaszt esetlegesen elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá a Szolgáltatónak meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

12.2.2 Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Fogyasztó a jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóságokhoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/ .
A bajai járási hivatal elérhetősége:
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Baja Járási Hivatala
Cím: 6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.
Telefon: 06-79-795-222
E-mail: baja@bacs.gov.hu
Vármegyei kormányhivatal:
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: 06-76-795-710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

12.2.3 Békéltető testületi eljárás kezdeményezése
A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
Amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. A békéltetést csak a Fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.
A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el.
Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni.

A Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez fordulhat.
A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak többek között a https://www.fogyasztóvédelem.kormány.hu internetoldalon.

A Bács-Kiskun vármegyei Békéltető testület elérhetőségei:
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

12.2.4 ODR online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.
A platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. A platform segítségével vitáját Ön egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti.
A vitarendezési testületek pártatlan szervezetek/személyek. Céljuk, hogy segítsenek a fogyasztóknak és kereskedőknek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A viták békés rendezése általában gyorsabb és olcsóbb annál, mint ha bírósághoz kellene fordulni.
Az online vitarendezési platform használata egyszerű. A felhasználók az eljárás során mindvégig eligazítást kapnak. A platform az összes uniós nyelvre tud fordításokat készíteni, és a panaszkezelés során automatikus határidőkkel dolgozik.
Előnye, hogy a fogyasztók ingyen, vagy nagyon kis összeg fejében rendezhetik jogvitáikat, a kereskedők pedig elkerülhetik a hosszú pereskedési eljárásokat, és megőrizhetik az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolataikat.
Az ODR online platformon az alábbi linken érhető el:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Az fogyasztó a platformon keresztül regisztrációt követően töltheti ki, majd küldheti el kérelmét a Békéltető Testület részére. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

12.2.5 Bírósági eljárás indítása
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

13. DIGITÁLIS TARTALOM ÉRTÉKESÍTÉSE 

13.1. A Szolgáltató Webáruház digitális tartalmakat (szoftver, stb., továbbiakban: „digitális tartalom”) is értékesít. Ezen értékesítési forma során semmilyen kézzelfogható, fizikailag is létező dolog, például adathordozó, nyomtatott kézikönyv, tok stb. nem kerül a Felhasználó részére megküldésre. Ilyen esetekben a Felhasználó egy egyedi letöltő kódot kap e-mailben a vásárlási folyamat végén, aminek a segítségével az e-mail-ben található linkre kattintva töltheti le a megvásárolt digitális tartalmat az internetről, illetőleg a kiadó honlapjáról, majd a digitális tartalomtól függően aktiválnia kell azt.

13.1.1. A Szolgáltató felhívja a kedves Felhasználók figyelmét, hogy egyes megvásárolt szoftverek tekintetében azok gyártói a szoftver és az általa nyújtott esetleges szolgáltatások fejlesztése, biztonságos használatának megőrzése, illetve naprakészen tartása érdekében rendszeresen frissítéseket bocsátanak ki, amelyek rendszeres letöltése és telepítése a Felhasználó érdeke és felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szoftverekhez kapcsolódó gyártói frissítések Felhasználók által történő telepítésének elmulasztásából eredő károkért.

13.1.2. A Szolgáltató által értékesített szoftverek gyártói frissítéseiről a szoftver maga egyedileg tájékoztatja az azt használó személyt. E körben felhívjuk a kedves Felhasználók figyelmét, hogy a szoftverfrissítések telepítéséhez rendszerint internetkapcsolatra, valamint az automatikus frissítések engedélyezésére vagy az egyes frissítések manuális telepítésére, illetve a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatóban szereplő egyéb teendők megtételére van vagy lehet szükség. A Szolgáltató kéri Felhasználóit, hogy a szoftverek naprakészségének megőrzésére vonatkozóan olvassák el a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatót, látogassanak fel a gyártó weboldalára vagy érdeklődjenek a gyártó által közzétett elérhetőségeken.

13.1.3. A 13.1.1 – 13.1.2. pontban foglalt tájékoztatás a Szolgáltató webáruházban értékesített, digitális elemet tartalmazó termékeken futó szoftverekre (pl. okostelefonon, tableten, okosórán, navigációs eszközön, laptopon stb. futó alkalmazások) is érvényes. Digitális elemet tartalmazó terméknek minősül valamennyi, a Szolgáltató Webáruházban értékesített olyan ingó dolog, amely digitális tartalmat, digitális szolgáltatást foglal magában, vagy amely a digitális tartalommal vagy szolgáltatással oly módon van összekapcsolva, hogy a dolog e digitális tartalom/szolgáltatás nélkül nem tudná ellátni funkcióját.

A Felhasználó a fizetési módokról az ÁSZF 4.8 és 5.10 bekezdéseiben tájékozódhat.

13.2. A digitális tartalomhoz tartozó letöltő kód a vételár jóváírása után általában néhány órán belül, várhatóan még a megrendelés napján kiküldésre kerül a Felhasználó által a megrendelés alkalmával megadott email címére.

A webáruházat üzemeltető Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét a Felhasználó által tévesen/hibásan stb. megadott e-mail címre történő kódkiküldés esetén. Azaz amennyiben a Felhasználónak felróható módon nem megfelelő elektronikus címre kerül a megvásárolt letöltő kód kiküldésre, úgy a Felhasználó sem a vételár visszatérítését, sem pedig újabb letöltő kód Szolgáltató Webáruháztól való követelésére nem jogosult.

A Szolgáltató felhívja a kedves Felhasználók figyelmét arra is, hogy digitális tartalom vásárlásra esetén a letöltő kód ellenértékének Szolgáltató offline áruházakban történő kifizetésére vagy a letöltő kód átvételére nincsen lehetőség.

13.3. Digitális tartalom vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29.§ (1) bekezdés, m) pont) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.


14. MEGFELELÉS A RENDLELET SZABTA TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKNEK

Szolgáltató a Rendelet által meghatározott tájékoztatási kötelezettségei egy részének a Webáruház szabályzataiban, nyilatkozataiban, termék adatlapjain, Kiszállítási díjak és Pénztár menüjében tesz eleget.
A Rendeletben távollévők között kötött szerződés megkötése esetén a Szolgáltató a megkötött szerződésről a Fogyasztó részére tartós adathordozón történő visszaigazolási kötelezettségének az ÁSZF 5.3 pontjában ismertetett "A Megrendelés/vételi ajánlat beérkezésének automatikus visszaigazolása" e-mail üzenetben vagy legkésőbb a megrendelt termékek átadásakor tesz eleget.

15. HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos, elektronikus berendezések a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Az elektronikai hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni, nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.

A lakosság a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéseit a hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatja.

16. EGYÉB FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.
A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ettől függetlenül maximális biztonságra törekedve javasoljuk a Felhasználók számára aktuális adatbázisú vírus védelmi szoftverek és naprakészen frissített operációs rendszerek használatát.
A Webáruház használata feltételezi a Felhasználók részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
________________________________

1. számú melléklet - Elállási nyilatkozat-minta

Elállási szándék esetén a Fogyasztó a nyilatkozatát az alábbi sablon kitöltésével is megteheti:

Elállási nyilatkozat

Címzett:
Megaram Kft.
6500 Baja, Szabadság u. 26.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom indoklás nélküli elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Nyilatkozattevő (Fogyasztó) adatai:
Név: ....................................................................................................
Cím: .....................................................................................................
Telefonszám: +36 / _ _ / _ _ _ - _ _ _ _
E-mail cím: ................................................................

A megrendelés száma: ...........................
A szerződéskötés/átvétel időpontja: ...........................

____________________________________________________________________________________
| Ssz. | Termék neve: | Mennyiség | Bruttó egységár | Bruttó összérték |
| | | (M) | (BR.EÁR) | (M x BR.EÁR) |
____________________________________________________________________________________
| 1. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
| 2. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
| 3. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ F |
____________________________________________________________________________________
| 4. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
| 5. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
Az elállás miatt visszajuttatásra kerülő termékek bruttó összértéke: .................................. Ft

Kelt: ...................................


.....................................................
Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)

Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: 2014. november 24. -tól. - Minden jog fenntartva.

 

2.számú melléklet - A webáruház korábbi Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételek - 2020.12.31-ig

Általános Szerződési Feltételek - 2023.08.22-ig

Általános Szerződési Feltételek - 2023.09.08-ig

Általános Szerződési Feltételek - 2023.09.28-ig

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Rendben