Oldalbanner Oldalbanner

Jogi nyilatkozat

A megaram.hu weboldal üzemeltetője a Megaram Kft. (továbbiakban Szolgáltató) minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az oldalon található információk pontosak, teljes körűek és a valóságnak mindenben megfelelőek legyenek, ugyanakkor a hiba lehetőségét kizárni nem tudjuk, így kijelentjük, hogy weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért felelősséget nem vállalunk.

A megaram.hu látogatói, felhasználói és megrendelői a weboldalt kizárólag a saját kockázatukra használhatják, elfogadva azt, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá azokért a veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból erednek.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért, és  teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A megaram.hu weboldalon megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A felhasználók a webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmait a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Tulajdonjog fenntartása

 

A megaram.hu weboldalakon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható módon és formában a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után.

 

Alapesetben hozzájárulunk ahhoz, hogy a megaram.hu oldalaira mutató linket bárki elhelyezhessen a saját internetes felületén, vagy megoszthassa azokat másokkal, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adott környezet sérti, vagy veszélyezteti a Szolgáltató jó hírét vagy üzleti érdekeit.


A megaram.hu belső oldalaira mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Nem engedélyezzük hivatkozás olyan elhelyezését, amely az oldalunkat valamely más oldal részeként jeleníti meg.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bárkinek indoklás nélkül megtiltsa a megaram.hu oldalaira történő linkelés lehetőségét.


Hírlevél, reklám levél küldése

A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy partnerei számára reklámüzenetet, hírlevelet csak a partnerek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja a szolgáltatás megszüntetésének lehetőségét. Azok a partnerek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás kérése után úgy döntenek, hogy azt a továbbiakban már nem szeretnék kapni, bármikor lemondhatják a szolgáltatást.

Feltételek és szabályok elfogadása

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az előbbiekben meghatározott feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a jognyilatkozatot és adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató a jövőben módosítja, a változásokat a portál nyitóoldalán közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

 

A megnevezések és márkajelzések az eredeti gyártók, jogtulajdonosok tulajdonát képezik, azok az oldalunkon kizárólag az azonosíthatóság érdekében lettek feltüntetve, megjelenítve.

 

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az alábbi esetekben:

- Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelem, kár, költség.
- Adatvesztésből,  szoftver-helyreállításból, állási időből a Megrendelőnél keletkezett károk, költségek, elmaradt haszon.
- A megvásárolt termék használata során a Felhasználónál jelentkező következménykárok (A megvásárolt termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Felhasználó felelőssége).
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Webáruházban szereplő képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A terméket elhelyeztük a kosárban / A terméket kivettük a kosárból